Kỷ lục, bao gồm cả cách xa 0-0, Bị trói buộc

Cách Chiắn thắng NHÀ Cáii Kubet Thông tin ở nước ngoài: Liên Xô Super League 11-2820: 00 Liveston vs Grasgang Livingston: 1. Tình huống gần đây khá tốt. Là một thế mạnh ở tầm giữa và thấp hơn, Liveston có một điều kiện tốt trong năm trận đấu vừa qua và đã duy trì năm...