Đầu tiên là tích cực thúc đẩy việc xây dựng D

Các Nhóm Kéo Xóc ĐĩA Kubet Của Ku77 Ku77.Win City Cục phát triển nhà ở và thành phố -Tóm tắt công việc hàng năm và sắp xếp công việc tiếp theo Trong 20XX, dưới sự lãnh đạo chính xác của Ủy ban Đảng Thành phố và Chính quyền thành phố, Cục Xây dựng Thành phố tập trung...